mask

Systemy oddymiania

Odpowiednie odprowadzanie dymu i toksycznych gazów z budynków w razie pożaru jest koniecznością w przypadku każdego obiektu architektonicznego. Systemy oddymiania podnoszą bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym obiekcie w razie zagrożenia pożarowego. Chronią także przed stratami materialnymi, które związane są z zadymieniem pomieszczeń i klatek schodowych. Zajmujemy się opracowywaniem i produkowaniem urządzeń do systemów oddymiania wpływających na bezpieczeństwo ludzi oraz pozwalających spełniać wymagania PPOŻ. Systemy oddymiania pomagają w ucieczce oraz sprawnym przeprowadzeniu akcji ratowniczej przez straż pożarną.

Systemy oddymiania składają się z:

  • kurtyn dymowych,
  • klap oddymiających,
  • otworów napowietrzających

 

W jakich obiektach stosuje się systemy oddymiania?

Systemy oddymiania stosuje się w budynkach firmowych i obiektach użyteczności publicznej, w tym: biurowcach, centrach handlowych, muzeach i urzędach. System kontrolowany jest przez centralę zasilająco-sterującą i uruchamia się automatycznie po otrzymaniu sygnału z czujników dymowych, ręcznie lub za pomocą sygnalizacji pożaru, która została wcześniej zamontowana w budynku. W każdym obiekcie istnieje zagrożenie pojawienia się dymu lub ognia, dlatego należy zadbać właściwą instalację przeciwpożarową. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się z ofertą naszych systemów oddymiających. Oferujemy rozwiązania zawsze dopasowane technicznie i finansowo do indywidualnych wymagań naszych klientów.