Flagi

Informujemy, że REWA sp. z o.o. zrealizowała projekt 'Wdrożenie znacząco zmodyfikowanych zintegrowanych systemów oddymiania ...” który został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie 3.2.1 Badania na Rynek

 Informujemy, że REWA sp. z o.o. zrealizowała projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla Rewa Sp. z o.o.", który został dofinansowany w ramach: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia działania dotacje na kapitał obrotowy

Systemy oddymiające i doświetlające Rewa - Wola Rafałowska

Firma Rewa specjalizuje się w opracowywaniu i wytwarzaniu nowoczesnych systemów oddymiania. Dzięki różnym wariantom biernego systemu przeciwpożarowego w postaci oddymiania grawitacyjnego można skutecznie odprowadzić dym powstający podczas pożaru. Dostarczamy urządzenia przeciwpożarowe takie jak klapy oddymiające. Naszą specjalnością są również doświetlenia budynków. Oferujemy systemy doświetlania budynków, w tym świetliki, które pomagają zapewnić odpowiednią ilość naturalnego światła dziennego w halach produkcyjnych, magazynach, obiektach handlowych lub sportowych, a także biurach.

Szklany dach

Systemy doświetlania budynków

Dostarczamy systemy doświetlania budynków w postaci świetlików dachowych, świetlików punktowych, pasm świetlnych oraz wyłazów dachowych. Systemy te gwarantują równomierne doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym.

Wyłazy na dachu
Włazy dachowe

Systemy wyłazów dachowych

Systemy wyłazów dachowych nie tylko ułatwiają wyjście na dach, ale również umożliwiają odpowiednie doświetlenie pomieszczeń. Znajdują zastosowanie w budynkach prywatnych, przemysłowych i publicznych.

Klapy dymowe

Klapy dymowe usprawniają ewakuację w razie pożaru. Pozwalają na szybkie oczyszczenie z dymu, ciepła i substancji toksycznych z pomieszczeń. Oferujemy klapy dymowe Dymklap.

Właz w dachu
Dach budynku

Świetliki i wyłazy dachowe

Świetliki i wyłazy dachowe to doskonały sposób na zapewnienie optymalnej ilości światła naturalnego w pomieszczeniach biurowych, a także obiektach użyteczności publicznej.

mask

Rewa 
urządzenia przeciwpożarowe i doświetlenia budynków

Blog

otwór napowietrzający

Bez jakich komponentów nie mogą się obyć systemy oddymiania?

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, kompleksowych systemów oddymiania możemy zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach  i zabezpieczyć znajdujące się w środku mienie ruchome w przypadku wystąpienia pożaru. Obecnie są one obligatoryjnie przy wszystkich inwestycjach. Z jakich elementów powinny składać się systemy oddymiania, tak, aby były efekty i spełniały wszystkie standardy.

wyłaz dachowy

Czy klapa dymowa może pełnić funkcję wyłazu dachowego?

Dzięki wyłazom dachowym możemy z łatwością wyjść z budynku na dach i w razie potrzeby uzyskać dostęp do urządzeń takich jak anteny, rynny czy kominy. Wyłazy dachowe cieszą się dużą popularnością i są montowane na dachach tych budynków, w których istnieje taki wymóg. Ich rolę może również z powodzeniem pełnić klapa dymowa, która poza usuwaniem dymu i szkodliwych substancji, znajduje zastosowanie również jako wyłaz dachowy.

dach

Które budynki muszą być wyposażone w klapy dymowe?

Stosowanie umieszczonych na dachach budynków klap dymowych wpływa poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków. W przypadku zaistnienia pożaru, ewakuacja osób przebywających w budynku przebiega dużo sprawniej. Gdy znaczenie dla uratowania zdrowia i życia mają sekundy, odpowiednia wentylacja przeciwpożarowa ma ogromne znaczenie. Kiedy powinniśmy zamontować w budynku klapy dymowe?