mask

Systemy mechaniczne

Dach hali

W napędach mechanicznych, elementem napędowym są sprężyny gazowe o skoku 200 ÷ 1000mm i sile działania od 100 ÷ 3000N. W układach tych mogą być stosowane zamki zatrzaskowe, dodatkowo wyposażane w bezpieczniki termiczne, co pozwala wykorzystać je jako automatyczne urządzenia wyzwalające. Zatrzaski mogą być wyposażane w moduły: elektryczny lub pneumatyczny do zdalnego wyzwalania za pomocą sygnału elektrycznego (impuls w przypadku typu „na impuls” oraz zaniku napięcia w przypadku typu „na przerwę”) pochodzącym z instalacji niskoprądowej np. z centrali SAP lub sygnału pneumatycznego.

Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia do zamków zatrzaskowych termobezpiecznika wyposażonego w ampułkowy lub topikowy wyzwalacz termiczny i nabój CO2 o masie 20 ÷ 160g, co pozwala wykorzystać je jako automatyczne urządzenia wyzwalające.

Temperatura zadziałania termobezpiecznika charakteryzowana jest poprzez zastosowanie odpowiedniego elementu termoczułego i wynosi 68 ÷ 182OC.

Klapy z napędem mechanicznym mogą być sterowane za pomocą wciągarki mechanicznej. Urządzenie to dzięki zastosowanej dźwigni wyzwalania ręcznego służy do zdalnego sterowania klapą dymową, a dzięki przekładni ślimakowej może być wykorzystywane do płynnego otwierania klap w celu wentylacji pomieszczeń. Wciągarka może być wyposażona w moduł elektryczny lub pneumatyczny do zdalnego wyzwalania za pomocą sygnału elektrycznego (impuls w przypadku typu „na impuls” oraz zaniku napięcia w przypadku typu „na przerwę”) pochodzącym instalacji niskoprądowej np. z centrali SAP lub pneumatycznego.

Dodatkowo układ z wciągarką może być wyposażony w urządzenie bezpiecznikowe wyposażone w element termo-czuły: bezpiecznik termiczny rozdzielczy, co zapewnia wyzwolenie automatyczne . Urządzenie bezpiecznikowe montowane jest przy uchwycie klapy dymowej i pełni rolę łącznika ramy otwieranej z linką stalową.

 

System SOP 1

System SOP 1

 

Napęd do wyłazów dachowych
X Oddymianie automatyczne termiczne
X Sterowanie z centrali SAP
X Funkcja wentylacji
X Otwieranie z poziomu posadzki

 

Zobacz więcej

 

System SOP 2

System SOP 2

 

X Napęd do wyłazów dachowych
Oddymianie automatyczne termiczne
X Sterowanie z centrali SAP
X Funkcja wentylacji
X Otwieranie z poziomu posadzki

 

Zobacz więcej

 

System SOP 3

System SOP 3

 

X Napęd do wyłazów dachowych
Oddymianie automatyczne termiczne
Sterowanie z centrali SAP
X Funkcja wentylacji
X Otwieranie z poziomu posadzki

 

Zobacz więcej

 

System SOP 4

System SOP 4

 

X Napęd do wyłazów dachowych
Oddymianie automatyczne termiczne
X Sterowanie z centrali SAP
Funkcja wentylacji
Otwieranie z poziomu posadzki

 

Zobacz więcej

 

System SOP 5

System SOP 5

 

X Napęd do wyłazów dachowych
Oddymianie automatyczne termiczne
Sterowanie z centrali SAP
Funkcja wentylacji
Otwieranie z poziomu posadzki

 

Zobacz więcej