mask

Oddymianie grawitacyjne

Dach hali

Oddymianie grawitacyjne jest jednym z najważniejszych systemów umożliwiających odprowadzenie dymu i ciepła podczas pożaru. Pozwala na pozbycie się gazów pożarowych za sprawą wykorzystania różnicy ciśnień między powietrzem znajdującym się wewnątrz budynku a tym, które znajduje się na zewnątrz. Rozgrzane gazy w sposób naturalny unoszą się do góry, ze względu na różnicę gęstości między nimi, a powietrzem wokół. Dzięki zamontowaniu klap oddymiających na wyższych piętrach i na dachu, gazy spalinowe mogą swobodnie unosić się ku górze i być wyprowadzane poza budynek. Oznacza to, że w razie wybuchu pożaru w obiekcie, drogi ewakuacyjne pozostają wolne od zadymienia, a ludzie mogą bezpiecznie opuścić budynek.

 

Systemy oddymiania grawitacyjnego

Oferowane przez nas systemy oddymiania grawitacyjnego mają na celu usprawnienie naturalnego ciągu w dolnych częściach budynku. Uruchamiają się poprzez załączenie czujki, przycisku oddymiania lub innych, zewnętrznych urządzeń. W skład systemu oddymiania grawitacyjnego wchodzą m.in.: klapy oddymiające, kurtyny dymowe oraz otwory napowietrzające. Instalując go, zapewnisz bezpieczną drogę ewakuacji w czasie pożaru, a tym samym zabezpieczysz życie osób przebywających w obiekcie oraz całą konstrukcję budowlaną. Więcej o systemach oddymiających dowiesz się kontaktując się z nami lub wchodząc na bloga firmy.