mask

Przycisk oddymiania RPO

Czerwony przycisk

Przycisk alarmowy oddymiania służy do ręcznego alarmowego otwarcia klap oddymiających. Współpracuje z elektryczną centralą oddymiania. Ręczny przycisk oddymiania posiada dopuszczenie do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.

ROP 2 - Ręczny przycisk oddymiania