mask

Czujka dymu

Dach hali

Czujka dymowa przeznaczona jest do wykrywania pożaru w jego początkowym stadium. Współpracuje z elektryczną centralą oddymiania. Montuje się ją w odpowiednim gnieździe. Czujka ta posiada dopuszczenie do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.

CZU 302 - Czujka optyczna z gniazdem