mask

Dotacja

Dach hali

Informujemy, że REWA sp. z o.o. zrealizowała projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla Rewa Sp. z o.o." , który został dofinansowany w ramach: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia działania dotacje na kapitał obrotowy.

  • wartość projektu ogółem 315 866,28 PLN,
  • wysokość kosztów kwalifikowanych 315 866,28 PLN,
  • wysokość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich 315 866,28 PLN.

 

W wyniku realizacji projektu Rewa Sp. Z o.o. Otrzymała wsparcie w zakresie zapewnienia plynnosci finansowej oraz wsparcie w bieżącej działaności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły na skutek epidemii COVID-19.

Głównym celem projektu było zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężania trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Efekty zrealizowanego projektu: W wyniku realizacji projektu Firma zrealizowała zadanie dotyczące utzymania prowadzenia działalności i niezaprzestania działaności w określonym okresie. Otrzymane dofinansowanie firma przeznaczyła na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, co stanowiło realne wsparcie w utrzymaniu działalności gospodarczej dla REWA Sp. z o.o., która na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdowała się się w trudnej sytuacji.