mask

Na czym polega oddymianie grawitacyjne?

Każdy budynek powinien być prawidłowo zabezpieczony przed skutkami pożaru. Oddymianie grawitacyjne to doskonały system zapewniający bezpieczne drogi ewakuacji. Na czym polega jego działanie?

Dach budynku z lotu ptakaKażdy budynek powinien być prawidłowo zabezpieczony przed skutkami pożaru. Oddymianie grawitacyjne to doskonały system zapewniający bezpieczne drogi ewakuacji. Na czym polega jego działanie?

 

Oddymianie grawitacyjne – czym jest?

Jest to system oddymiania pozwalający na odprowadzenie wytworzonego w czasie pożaru dymu, trujących gazów i ciepła. Oddymianie grawitacyjne montowane jest najczęściej w przestrzeni pionowych dróg ewakuacyjnych, czyli na klatkach schodowych wielopiętrowych konstrukcji. System ten pozwala na uwolnienie ich od zadymienia, pozwalając ludziom na bezpieczne opuszczenie budynku, w którym wybuchł pożar.

Budynki użyteczności publicznej, takie jak przedszkola czy szkoły, narzucone mają stosowanie takich systemów. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

 

Na czym polega oddymianie grawitacyjne?

System oddymiania grawitacyjnego jest automatyczny – uruchamia się poprzez włączenie się urządzenia zewnętrznego, jakim może być np. czujka dymowa. W jego skład wchodzą także klapy oddymiające (dymowe), które montowane są w szczytowych miejscach stref oddymianych, np. u szczytu klatki schodowej lub dachu hali produkcyjnej, w formie cokołu i kopułki z siłownikiem. Do systemu wchodzą też klapy napowietrzające, w formie klap montowanych w ścianach budynków na niższych kondygnacjach lub w formie specjalnie dostosowanych drzwi wejściowych.

Oddymianie grawitacyjne wykorzystuje zjawisko konwekcji, czyli unoszenia się ku górze cieplejszych gazów. W czasie pożaru automatycznie uruchamiany system jednocześnie otwiera klapy dymowe i napowietrzające. Klapy dymowe otwierając się przy pomocy siłownika, odprowadzają gazy gromadzące się przy suficie. Klapy napowietrzające umożliwiają wytworzenie się w zadymionej strefie ciągu kominowego, ułatwiającego unoszenie się dymu ku klapom dymowym. Jest to możliwe tylko przy zachowaniu odpowiedniej odległości między klapami oddymiającymi i napowietrzającymi.

 

Instalując system oddymiania grawitacyjnego, nie tylko zapewniamy bezpieczną drogę ewakuacji w czasie pożaru, ale także obniżamy powstałą temperaturę w całym obiekcie. W ten sposób zabezpieczamy zarówno życie osób przebywających w obiekcie, jak i jego całą konstrukcję budowlaną, jednocześnie wspierając pracę ratowników w działaniach ratowniczo-gaśniczych.