mask

Bez jakich komponentów nie mogą się obyć systemy oddymiania?

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, kompleksowych systemów oddymiania możemy zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach  i zabezpieczyć znajdujące się w środku mienie ruchome w przypadku wystąpienia pożaru. Obecnie są one obligatoryjnie przy wszystkich inwestycjach. Z jakich elementów powinny składać się systemy oddymiania, tak, aby były efekty i spełniały wszystkie standardy.

 

Niezbędne elementy systemu oddymiania

Wśród elementów systemu oddymiania możemy wyróżnić:

otwór napowietrzający

kurtyny dymowe - świetnie sprawdzają się w dużych budynkach przemysłowych. Odprowadzają ulatniający się dym, do systemu. Ułatwiają prowadzenie akcji ratunkowej. Nie mają negatywnego wpływu na codzienne funkcjonowanie nieruchomości i pomieszczeń.

- klapy oddymiające - współcześnie stosuje się automatyczne klapy oddymiające, obowiązkowo wyposażone w czujki dymu. Dzięki nim możemy odprowadzić gazy, które wyłaniają się w przypadku pożaru pomieszczenia. Mogą mieć formę poziomą lub pionową, być odporne na działanie czynników pogodowych, mogą być otwierane od wewnątrz lub na zewnątrz.

- otwory napowietrzające - wyróżniamy wśród nich okna i drzwi napowietrzające. Dostarczają świeże powietrze do pomieszczenie.

Ponadto systemy oddymiania powinny być wyposażone w elementy sterujące (np. szafę sterującą), które zapewnią właściwe funkcjonowanie całej instalacji.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą i zapoznania się z ofertą systemów oddymiania. Nasi pracownicy dobiorą takie elementy systemu, które  będą dostosowane do Państwa potrzeb, wielkości i przeznaczenia budynku oraz możliwości finansowych. Inwestycja w wysokiej jakości system oddymiania to wydatek, który pozwoli nam spać spokojnie. Systemy oddymiania nie tylko chronią przedmioty w budynku, ale również ratują to co najważniejsze: zdrowie i życie. Będziemy mieć też pewność, że zastosowane rozwiązania, spełniają wymagania w zakresie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.