logo.png

O firmie

Firma Rewa mieści się 18 km od Rzeszowa w miejscowości Wola Rafałowska. Została założona w 1995 roku w wyniku połączenia kilku zakładów prywatnych. Główną ideą założenia spółki była produkcja urządzeń oddymiających przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej. Połączenie doświadczeń i zasobów produkcyjnych wspólników pozwoliło wejść na rynek Unii Europejskiej, a w szczególności na rynek francuski.

Równocześnie firma Rewa rozpoczęła działalność na rynku krajowym. W tamtych latach polski rynek oddymiania zaczął dopiero powstawać. Dlatego możemy stwierdzić, że braliśmy udział w tworzeniu tego rynku.

Aby umocnić pozycje na rynku Unii Europejskiej Rewa nawiązała współpracę z niemiecką firmą Rodeca. Zaowocowało to opracowaniem kilku rozwiązań technicznych na urządzenia oddymiające. W obecnej chwili trwają procesy zmierzające do uzyskania aprobat na te rozwiązania.

Znaczącym osiągnięciem Rewy, było zaistnienie na rynku rumuńskim. Nasze kontakty na tym rynku, polegały w większości na współpracy z firmą FIREX, której udzieliliśmy licencji na produkcję naszych wyrobów.

Dalsze działania firmy Rewa skupiły się na rynkach wschodnich. Na przełomie października i listopada 2002 roku zakończyliśmy proces certyfikacyjny naszych urządzeń oddymiających w Moskiewskim Instytucie "POŻTEST". Efektem tego jest uzyskanie Certyfikatu Zgodności nr ROSS PL.BB02.N01462, Certyfikatu Bezpieczeństwa Pożarowego CCPB.PL.UP.001.W02714 oraz Licencji YP001.W02714. Dokumenty te są dopuszczeniem naszych wyrobów do obrotu na rynku rosyjskim. Byliśmy pierwszą firmą, która uzyskała takie dokumenty.

Naszym klientom zapewniamy wsparcie,  począwszy od etapu projektowania do wykonania dokumentacji powykonawczej całego systemu oddymiania. Zapewniamy również, w niezbędnym zakresie serwis naszych urządzeń.

Nasze urządzenia sterujące, spełniają wszystkie wymagania przepisów pożarowych.  Ich modularna budowa umożliwia łatwe konfigurowanie złożonych systemów sterowania. Dzięki temu nasze klapy dymowe doskonale sprawdzają się w każdych warunkach.

©2019 Rewa Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Created by: Michał Kruczek